× بستن تبلیغات
ژوئن
7
2018

تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری

تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری

مقاله کشاورزی با عنوان آبیاری در فرمت ورد در 22 صفحه
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 281 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

تحقیق کشاورزی با عنوان آبیاری

فروشنده فایل

کد کاربری 14555

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

مقدمه

‌اشتغال‌زائی

ارزش افزوده

افزایش سطح زیرکشت آبی

ایجاد جاذبه در بخش کشاورزی

کاهش هزینه‌های تأمین آب

سیستمهای آبیاری تحت فشار

انواع سیستم های قطره ای

آبیاری دریپ

آبیاری زیر بستری

آبیاری فواره ای ( بابلر )

آبیاری اسپری

طرز كار كلی سیستم قطره ای

محاسن آبیار ی قطره ای

عملیات زراعی آسانتر

به كارگیری آ‌ب شور

معایب آبیاری قطره ای

گرفتگی

یكنواختی

شرایط خاك

تجمع نمك

خطرات

معرفی سیستم آبیاری قطره ای

واحد كنترل مركزی

وسائل بكار رفته در دستگاه كنترل مركزی عبارتند از

لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی

لوله های رابط

لوله های فرعی یا لترالها

قطره چكانها

لوله های فرعی قطره چكا نی

بست ابتدا ئی و انتها ئی

اتصالات

فشار شكن

انواع آرایش قطره چكانها و سطح خیس شده

آرایش مستقیم یك ردیفه

آرایش مستقیم دو ردیفی

آرایش قطره چكانهای چند شاخه ای

آرایش قطره چكانها بصورت زیگزاك

آبیاری بارانی

 

مقاله انواع روشهای نوین آبیاری در کشاورزی – سیویلیکا

آبیاری از روزگاران گذشته با روشهای ساده انجام میشد. اما امروزه … این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
مقاله کم آبیاری و ارتقاء کارایی مصرف آب کشاورزی – سیویلیکا

محدودیت منابع آبی کشور باعث گردیده تا بخش کشاورزی به عنوان عمده مصرف کننده منابع آبی کشور با کمبود آب برای تولید مواد غذایی روبرو باشد . در این شرایط مه…
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در …

محدودیت منابع آب همراه با رشد روزافزون جمعیت و مصرف محصولات کشاورزی، … هدف این تحقیق بررسی اثرات اجرای طرح آبیاری تحت فشار بر وضعیت کشاورزی منطقه … 1389 بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 168 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و  …
تحلیل اثرات نظام های آبیاری نوین بر وضعیت بهره برداران کشاورزی در …

9 مه 2012 … آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ. ﻓﺸﺎر ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺪاﺑﻨﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ … آب، ﮐﻤﯽ ﺑﺎرش در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻗﻠﯿﻤﯽ در … ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺗﺒﺪﯾﻞ اراﺿﯽ دﯾﻢ ﺑﻪ آﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ آﺑﯿﺎري ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و اﺛـﺮات آن.
مقالات آبیاری و زهکشی با ترجمه – ترجمه فا

دانلود رایگان جدیدترین مقالات آبیاری و زهکشی Irrigation and Drainage به زبان … مقالات کشاورزی با ترجمه » مقالات مهندسی آب با ترجمه » مقالات آبیاری و زهکشی با ترجمه … دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: مطالعات  …

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات